(Dutch version)

Woensdag 12 december was het zover, de presentatie van het nieuwe terreinvoertuig van het Korps Mariniers: De DMV (Dutch Military Vehicle) Anaconda. Hij weegt 7 ton en heeft een MAG en een .50 mitrailleur aan boord. In januari 2019 komen de eerste 36 voertuigen aan in het Caraïbisch gebied. Tot op heden gebruikte Defensie in het Caribisch gebied (CZMCARIB) de Mercedes Benz 280 CDI (MB). Maar in 2017 kwam vanuit CLAS meer vraag naar de ‘Mercedes’ omdat de soft top versie van dit voertuig wordt gebruikt in Mali. Het is de bedoeling om de MB’s te vervangen door een nieuw voertuig.

Vandaar dat CZSK samen met Defensie Materieel Organisatie (DMO) in 2017 op eerste marktverkenning is gegaan voor dit nieuwe voertuig. Normaliter gaat dit via het Materieellogistiek Commando (MATLOGCO). Maar Landmachtonderdeel had op dat moment geen capaciteit had om dit terreinvoertuig te gaan ontwikkelen. Vandaar dat de ‘Anaconda’ een uniek samenwerkingsproject werd van het CZSK met DMO.

Proces

Uniek is de ontwikkeling van de DMV Anaconda ook uniek voor wat betreft de snelheid van het proces. Men verwacht binnen een jaar 36 voertuigen gereed te hebben voor aflevering aan CZMCARIB. Eind januari 2018 vond het eerste overleg in de Cariben over dit project plaats. In februari 2018 lag de formele uitvoeringsopdracht er en november 2018 was de eerste DMV Anaconda gereed.

DEBA Bedrijfswagens

Alle grote investeringen voor Defensie moeten eerst via de Tweede Kamer om vervolgens Europees aan te worden besteed. Dit soort processen kost erg veel tijd. Maar de DMV Anaconda kon door Defensie zelf besteld worden bij DEBA bedrijfswagens, een familiebedrijf uit Brabant en hoofddealer voor IVECO en Fiat Professional. DEBA heeft als onderaannemer van IVECO de DMV Anaconda ontwikkeld en gebouwd.  

Specificaties

DMV Anaconda

In de ontwikkeling van de DMV Anaconda moest gekeken worden naar verschillende factoren, waaronder ook budget. Met het budget van wat CLAS voor de MB’s betaalt en een bijdrage van CZSK moest de DMV Anaconda ontwikkeld worden. Hierbij moest ook rekening worden gehouden met bepaalde kostenverhogende posten zoals het hoge zoutpercentage van de buitenlucht in het Caribisch gebied waar het voertuig bestand tegen moet zijn. Wat ook een rol speelde is dat er vanuit een andere optiek naar dit project is gekeken. Alles wat in en op het voertuig zit hoefde niet per se opnieuw uitgevonden te worden. Er is gekeken naar wat er op dit gebied al op de markt voorhanden is en hoe dit weer ingezet kon worden op de DMV Anaconda.

Een van deze ‘proven concepts’ is de basis van het voertuig, de 4×4 aandrijving. Hierbij zijn er geen concessies aan de veiligheid gesteld. De DMV Anaconda is dan ook met vlag en wimpel door de schouwing van het RDW gekomen, – een must is voor alle voertuigen. Hierna moest het voertuig nog toestemming krijgen om op de openbare weg gebruikt te mogen worden. Dit gaat via de verkeersregeling van Defensie. De DMV Anaconda een uniek ‘snelkookproject’ van Defensie en het Nederlandse bedrijfsleven.

Original tekst: Deacom

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *